Blog

Reklamácie

reklamacie Na tovary poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu, ktorá začína plynúť dňom prevzatia objednávky. O reklamácií nás prosím vopred informujte emailom, alebo telefonicky 0944 955 554. Prevažnú časť reklamácií riešime a vybavujeme okamžite. A to aj napriek možnosti, ktorú nám udeľuje zákon ukončiť reklamáciu do 30 dní od jej prevzatia. V prípade nezrovnalostí a reklamácií tovaru nás kontaktujte prostredníctvom nižšie uvedeného formulára. V ňom uveďte čo najviac faktov o objednávke, na základe ktorej ste tovar obdržali. Spolu s reklamovaným tovarom nezabudnite zaslať originál záručného listu, faktúru a vyplnený reklamačný formulár s popisom závady. Ak chcete tovar vrátiť, môžete tak urobiť v zmysle obchodných podmienok, pričom je potrebné vyplniť formulár odstúpenie od zmluvy - vrátenie tovaru do 14-dní! V prípade nejasností sa nám ozvite v pracovných dňoch +421 944 955 554, .

Odoslanie reklamácie

Copyright Top-Nechty.sk © 2009 - 2018